RUS
ENG

Sparse vegetation on the summit of Krasheninnikov Volcano
Kronotsky Zapovednik
№: KR_L_M_111
E-mail
UA-58534990-1